ITM Suceava anunță ample controale la firmele de curierat, până la finalul anului

În perioada martie – decembrie 2024, Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava va desfăşura „Acțiunea privind respectarea prevederilor legale de securitate și sănătate în activitatea de manipulare manuală/mecanizată a coletelor și corespondenței”.

Acţiunea se va desfăşura la angajatorii care efectuează activităţi economice principale sau secundare codificate CAEN 5320 – Alte activități poștale si de curier.

În această categorie sunt incluse activităţi privind primirea, prelucrarea, transportul și distribuirea (internă sau internațională) scrisorilor, pachetelor și coletelor (de tip poștal) de către firme ce desfășoară activități în afara obligativității serviciului universal şi serviciile de livrare la domiciliu.

Acțiunea este necesară ca urmare a dezvoltării activității de curierat rapid și are ca scop diminuarea riscului de accidentare în timpul activităților de manipulare coletărie și corespondență. 

În perioada de pandemie și ulterior acesteia serviciile de livrare de coletărie, corespondență și a unor produse diverse, prin intermediul firmelor de profil, a crescut. 

Conform informațiilor, această activitate are la bază o logistică, ce se regăsește la locurile de depozitare și sortare, respectiv utilaje de transport și transfer colete și corespondență complexă. În acest context considerăm necesară verificarea respectării prevederilor de securitate și sănătate în muncă privind organizarea acestei activități și privind utilizarea acestor utilaje.

Totodată, transportul de marfă este unul dintre sectoarele de activitate în care se produce un număr semnificativ de accidente de muncă (locul 3 și 4 din ultimii ani), având deseori o gravitate mare, ajungând până la deces. O pondere mare în numărul accidentaților în muncă, o au lucrătorii care se accidentează în timpul operațiunilor de încărcare și descărcare la sediul firmelor de specialitate sau pe traseul de coletărie. 

Activitatea de prevenire a acestor accidente este o problemă care trebuie să primeze, având în vedere numărul de vehicule și utilaje implicate, diversitatea acestora, tonajul de marfă transportat în fiecare an și avântul luat de activitatea de livrare la domiciliu.

O mai bună coordonare a activității de prevenire, în domeniul securității și sănătății în muncă, realizată de angajatorii implicați, precum și de lucrătorii care au diferite sarcini de muncă și care acționează conform instruirii primite, este punctul de plecare esențial pentru a preveni accidentele de muncă, atât pentru angajatori cât și pentru  personalul societăților de curierat.

Obiectivele acestei acţiuni sunt:

– diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale, de către angajatorii și angajații din acest domeniu;

– creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă în societățile comerciale care au acest obiect de activitate;

– realizarea și implementarea evaluărilor de risc, de către angajator, privind securitatea şi sănătatea lucrătorilor în timpul activităților de manipulare coletărie și corespondență;

– întocmirea planului de prevenire şi protecție, de către angajator, bazat pe evaluarea riscurilor;

– elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementarilor de securitate şi sănătate în muncă, ținând seama de particularitățile activităților și ale locurilor de muncă aflate în responsabilitatea lor;

– asigurarea, de către angajator, a instruirii suficiente şi adecvate  în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru toți lucrătorii angrenați în activitatea de manipulare a coletelor/ corespondenței, atât la locul de depozitare și sortare,  pe parcursul desfășurării logistice cât și în cazul transferului coletelor și corespondenței cu ajutorul mijloacelor auto. Verificarea consemnării instruirii în fișa de instruire individuală a lucrătorilor;

– implementarea de măsuri ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme, pentru menținerea stării de sănătate a angajaților.