Medicii de familie vor fi plătiţi în funcţie de performanţă, începând din 2025

În primul trimestru al anului 2025 medicii de familie din ţara noastră, care sunt în relaţii contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate, vor fi plătiţi în funcţie de realizarea indicatorilor de performanţă pentru activitatea desfăşurată în cursul anului 2024, pe lângă plata per capita şi per serviciu, conform proiectului de Hotărâre pentru aprobarea noului Contract-cadru din sistemul asigurărilor sociale de sănătate, analizat de Economica.net.

Guvernul propune o nouă modalitate de plată a furnizorilor de servicii medicale din asistenţa medicală primară, pe lângă cele existente: tarif pe persoană asigurată – per capita şi tarif per serviciu medical. Aceşti furnizori vor putea fi plătiţi şi în funcţie de performanţă.
Plata în funcție de performanţă va fi făcută anual, începând cu primul trimestru al anului 2025, pentru activitatea realizată de medicii de familie în anul 2024, în funcţie de îndeplinerea unor indicatori de performanţă, reiese din proiectul de Hotărâre pentru aprobarea noului Contract-cadru din sistemul asigurărilor sociale de sănătate, scrie psnews.ro.

Detaliile despre indicatorii de performanţă în funcţie de care vor fi plătiţi medicii de familie vor fi stabilite prin normele de aplicare pentru noul Contract-cadru.

Temei juridic
Articolul 15 din proiectul de Hotărâre pentru aprobarea noului Contract-cadru din sistemul asigurărilor sociale de sănătate, consultat de Economica.net:

(1) Modalităţile de plată a furnizorilor de servicii medicale în asistenţa medicală primară sunt:
a) tarif pe persoană asigurată – per capita;
b) tarif pe serviciu medical.
c) plata pe performanţă.
(4) Plata în funcţie de performanţă se realizează anual, în trimestrul I al anului următor celui pentru care se măsoară gradul de realizare a indicatorilor de performanţă, pentru activitatea realizată începând cu data de 1 ianuarie 2024.
(5) Plata în funcție de performanţă se acordă medicilor de familie aflaţi în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, se arată în proiectul de act normativ, analizat de Economica.net.