Persoanele cu dizabilități nu vor mai fi nevoite să meargă periodic la comisii. Unele certificate de handicap devin permanente

Camera Deputaţilor a adoptat, în calitate de for decizional, proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Astfel, iniţiativa legislativă reglementează obligaţia comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap de a stabili termen permanent de valabilitate pentru certificatul eliberat persoanelor cu handicap a căror afecţiune a generat deficienţe funcţionale şi/sau structural-anatomice într-un stadiu ireversibil şi care nu pot urma programe de recuperare, fără a fi necesară prezentarea acestora la reevaluări periodice. Legea merge la promulgare.

„Pentru persoanele cu handicap a căror afecţiune a generat deficienţe funcţionale şi/sau structural-anatomice întrun stadiu ireversibil şi care nu pot urma programe de recuperare, Comisia de evaluare este obligată să stabilească un termen permanent de valabilitate a certificatului fără a fi necesară prezentarea acestora la reevaluările periodice”, arată proiectul de lege adoptat, decizional, de către deputaţi.

De asemenea, autorităţile publice responsabile cu elaborarea criteriilor de evaluare şi încadrare în grad de handicap au obligaţia stabilirii afecţiunilor medicale care întrunesc caracter ireversibil.

Nerespectarea acestor noi dispoziţii ale legii va fi sancţionată cu amendă de la 30.000 lei la 100.000 lei, conform proiectului. Inspectorii sociali sunt cei care constată contravenţiile şi aplică amenzile contravenţionale.

„În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, autorităţile publice emitente au obligaţia de a actualiza în mod corespunzător: a) Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului sănătăţii publice nr.762/1992/2007 pentru aprobarea criteriilor medicopsihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap, cu modificările şi completările ulterioare; b) Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr.1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi a modalităţilor de aplicare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare”, mai indică propunerea legislativă.