Prefectul Moldovan: „Timpul de așteptare între proba teoretică și cea practică pentru obținerea permisului de conducere este între două și cinci săptămâni”

Având în vedere necesitatea asigurării raportului decizional la nivelul serviciului precum și continuarea planului de măsuri de îmbunătățire a activității acestuia, la propunerea prefectul județului Suceava a fost prelungită împuternicirea, pe o perioadă de șase luni începând cu data de 13.06.2023, a inspectorului de poliție  Cosmin Butnariu la comanda Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Suceava.

În acest moment, la nivelul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Suceava își desfășoară activitatea un număr de 17 examinatori (1 șef serviciu, 3 ofițeri de poliție și 13 agenți de poliție) dintre care 8 examinatori principali și 9 examinatori secundari (ce provin din cadrul compartimentului înmatriculări) ce sunt atestați pentru categoriile A, B, C, CE, D și Tr.

 La acest moment, este posibilă programarea de la o zi la următoarea atât pentru preschimbarea permiselor de conducere, cât și pentru înmatricularea/ transcrierea/autorizarea provizorie și radierea vehiculelor auto.

Activitatea de examinare practică a candidaților în vederea dobândirii permisului de conducere se desfășoară în parametri care se înscriu pe media națională, programarea candidaților la categoria B fiind disponibilă la un interval de 2-5 săptămâni de la promovarea probei teoretice.