Prefectura confirmă că râul Suceava este grav afectat din cauza balastierelor, a unor agenți economici și a braconajului piscicol

Ca urmare a unei sesizări adresate Autorității Județene de Ordine Publică Suceava prin care era reclamată în numele grupurilor de pescari sportivi de pe social media „Pescuit pe râul Suceava” și „Pescari suceveni” „Degradarea ireversibilă a râului Suceava din cauza exploatărilor haotice pe care balastierele legale și ilegale le efectuează în albia râului, fenomenul braconajului piscicol și activitatea unor agenți economici cu un potențial factor de poluare”.

În urma acestei sesizări, prefectul județului Suceava, Alexandru Moldovan, a constituit o comisie mixtă de verificare alcătuită din reprezentanți ai Instituției Prefectului, Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Suceava și Administrației Naționale „Apele Române” – Administrația Bazinală de Apă Siret – Sistemul de Gospodărire a Apelor Suceava.

Potrivit Prefecturii Suceava, comisia mixtă constituită urmare a celor mai sus precizate s-a deplasat în zona albiei și malurilor râului Suceava în mai multe zone din județ, respectiv stația de sortare – spălare și evacuarea în emisar a apelor generate din activitățile operatorului TOP CONSTRUCT SRL; zona amonte și aval pod CFR Ițcani; zona amonte și aval de evacuarea din stația de epurare a municipiului Suceava, administrată de SC ACET SA; zona malurilor din proximitatea fostului depozit de deșeuri (închis și ecologizat) al municipiului Suceava; tronson punte Lisaura – punte Tișăuți, comuna Ipotești; zona amonte și aval de puțurile de captare apă potabilă ale comunei Bosanci – unde, urmare a constatărilor privind legislația în vigoare,  reprezentanții GNM și SGA Suceava au aplicat două sancțiuni contravenționale principale (două amenzi în cuantum total de 115.000 lei), o sancțiune complementară (suspendarea activității unui operator economic) și au fost înaintate două sesizări către organele de cercetare penală; zona malurilor și albiei râului Suceava de pe teritoriul comunei Udești, zona evacuare ape stație de sortare SC SUCT SA punct lucru Udești; zona malurilor și albiei râului Suceava de pe teritoriul orașului Liteni – evacuare stație de sortare SC AGREMIN SRL Liteni, evacuare Stație de epurare Liteni (administrată de SC ACET SA), pod Roșcani și zona amonte de confluența râului Suceava cu râul Siret.

De asemenea, la mijlocul lunii septembrie membrii comisiei mixte s-au deplasat de-a lungul albiei râului Suceava, în zonele vulnerabile, de la intrarea in țară (pe raza comunei Ulma) până în mun. Suceava, respectiv: comuna Brodina, orașul Vicovu de Sus (pod Laura în aval și în amonte), comuna Vicovu de Jos (zona din spatele sediului Primăriei comunei Vicovu de Jos), comuna Gălănești, oraș Milișăuți, comuna Dărmănești (zona amonte și aval de podul CFR), concomitent fiind analizat impactul desfășurării activităților unor operatori economici cu potențial risc de afectare a calității apelor râului Suceava.

Urmare a verificărilor efectuate, membrii comisiei au ajuns la concluzia că aspectele  semnalate în sesizare se confirmă parțial, cele mai frecvente situații de încălcare a prevederilor legale constatate în zona albiei minore, albiei majore și a malurilor râului Suceava fiind: desfășurarea de activități de extragere agregate minerale (pietrișuri și nisipuri) din unele perimetre de exploatare, fără sau cu nerespectarea actelor de reglementare din punct de vedere al protecției mediului și/sau gospodăririi apelor; depozitarea, abandonarea și/sau eliminarea neconformă de deșeuri de orice fel (deșeuri menajere și reciclabile în amestec, deșeuri din construcții, deșeuri și resturi vegetale etc.) în zona malurilor și albiei râului Suceava, pe tot traseul acestuia – de la intrarea în țară pe raza comunei Ulma și până la confluența cu râul Siret pe raza orașului Liteni (ex: orașul Vicovu de Sus, com. Dornești, mun. Suceava, com. Ipotești, com. Udești, com. Bosanci, oraș Liteni) și funcționarea neconformă a unor stații de sortare și spălare agregate minerale de râu, în ceea ce privește indicatorii de calitate ai apelor evacuate în emisar.

În vederea diminuării efectelor fenomenului semnalat în petiție, prefectul județului a dispus următoarele măsuri: solicitarea către AJVPS Botoșani, administratorul fondului piscicol, și Inspectoratul de Jandarmi Județean Suceava de a intensifica supravegherea cu patrule formate din reprezentanți ai celor două instituții în vederea prevenirii braconajului piscicol și a riscului de poluare a râului Suceava; sesizarea Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Suceava în vederea intensificării acțiunilor de monitorizare a evacuării deșeurilor depozitate pe malul râului Suceava, în zona bisericii din comuna Udești; cooptarea și colaborarea activă cu instituțiile cu atribuții în domeniu a ONG-urilor de profil, în special în zonele vulnerabile ale braconajului piscicol (acumulare Rogojești – Grănicești, acumulare Hânțești – Bucecea, zona cursului de râu Ipotești – Liteni). S-a dispus sesizarea Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Suceava in vederea intensificărilor acțiunilor de monitorizare a primăriei comunei Udești cu privire la evacuarea deșeurilor depozitate pe malul râului Suceava din zona Bisericii din comună.