Președintele ASI Suceava, Giani Leonte, anunță că profesorii vor protesta vineri la Prefectură

Președintele Alianței Sindicatelor din Învățământ (ASI) Suceava, Giani Leonte, a declarat că vineri, 31 martie 2023, între orele 11:00 și 12:00, în fața sediului Prefecturii Suceava se va desfășura o adunare publică organizată de ASI Suceava. Potrivit acestuia, la manifestare vor lua parte aproximativ 100 de persoane.

„Suntem profund dezamăgiți de lipsa de răspuns din partea Executivului și considerăm că aceasta este, de fapt, o invitație la noi proteste, inclusiv demararea grevei generale în educație. Guvernul României se face responsabil în totalitate pentru starea sistemului de învățământ național și, mai mult decât atât, de efectele acestor proteste asupra procesului de educație.

Salariații din învățământ nu pot și nu vor să renunțe la lupta pe care o duc în acest moment cu o clasă politică căreia nu îi pasă de viitorul școlii românești, implicit de generațiile de copii și tineri care au nevoie de performanță în educație.

Tăcerea Guvernului sfidează iresponsabil. Ne sfidează pe noi, salariații din învățământ și, împreună cu noi, sfidează familiile din România, care își duc copiii la școală și care așteaptă respect șiimplicare din partea legiuitorilor acestei țări.

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ anunță continuarea protestelor, în această săptămână, în fața instituțiilor Prefectului din mai multe județe din țară și, mai ales, în fața Guvernului României.

Și Suceava protestează. Pe data de 31 martie 2023, între orele 11:00 și 12:00, în localitatea Suceava, județul Suceava, la Instituția Prefectului din Județul Suceava se va desfășura o adunare publică organizată de Alianța Sindicatelor din Învățământ Suceava.

La adunare vor participa maximum 100 de persoane, membri de sindicat ai Alianței Sindicatelor din Învățământ Suceava. Cerem de urgență Guvernului României să găsească soluții la următoarele neajunsuri:
• rezolvarea problemei aplicării integrale a dispozițiilor Legii – cadru nr. 153/2017 pentru toate categoriile de salariați din învățământ, astfel încât toate categoriile de salariați din sistemul educațional să beneficieze de salariul de bază prevăzut de această lege pentru anul 2022;
• identificarea unor soluții pentru creșterea veniturilor personalului didactic auxiliar;
• adoptarea, în regim de urgență, a normativelor pentru personalul nedidactic și personalul didactic auxiliar, având în vedere că normativele care se aplică sunt din anul 1998;
• aplicarea regulamentelor privind acordarea sporurilor pentru condiții de muncă, întrucât salariații din învățământ sunt
singurele categorii de bugetari care nu beneficiază de acordarea acestor sporuri;
• în noua lege de salarizare, grila propusă trebuie să poziționeze personalul din învățământ pe o treaptă superioară celei actuale în ierarhia funcțiilor bugetare, în raport de importanța socială a activității prestate;
• remedierea anomaliilor actuale în ceea ce privește salarizarea celor care ocupă funcții de conducere, îndrumare și control, având în vedere că, după ce veniturile acestora au rămas nemodificate în ultimii patru ani, se constată că acestea sunt inferioare salariaților care ocupă funcții de execuție;
• instituirea, prin lege, a regulii indexării anuale a salariilor personalului plătit din fonduri publice, cu rata inflației;
• plata suplimentară a personalului din unitățile/instituțiile de învățământ nominalizat în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile;
• plata orelor suplimentare efectuate de personalul didactic auxiliar și nedidactic.

Protestele vor continua în lunile următoare și pot culmina cu declanșarea grevei generale la sfârșitul lunii mai”, a transmis președintele Alianței Sindicatelor din Învățământ Suceava, Giani Leonte.