Aproape 3000 de ajutoare de deces, plătite de Casa de Pensii Suceava, în primele 5 luni ale anului

 În conformitate cu prevederile art.125 alin.1 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, beneficiază de ajutor de deces o singură persoană care face dovada că a suportat  cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi după caz, soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau, în lipsa acestora oricare persoană care face această dovadă.

Pe de altă parte, potrivit dispoziţiilor art.126 din acelaşi act normativ, asiguratul sau pensionarul beneficiază de ajutor de deces în cazul decesului unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data decesului.

Aşadar, ajutorul de deces este un drept de asigurări sociale acordat asiguraţilor şi pensionarilor  sistemului public de pensii , astfel încât , în ambele cazuri, prevăzute de lege, acordarea ajutorului de deces este condiţionată de calitatea de asigurat sau pensionar al persoanei decedate, respectiv calitatea de asigurat sau pensionar al persoanei care încasează ajutor de deces ( în situaţia prevăzută la art.126 din Legea nr.263/2010).  

Cuantumul ajutorului de deces în anul 2023 este:

 • 6.789 lei    –  în cazul decesului asiguratului sau pensionarului;
 • 3.395 lei  – în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului.

Documentele  necesare pentru obţinerea ajutorului de deces:

 1. a)  cerere pentru acordarea ajutorului de deces;
 2. b)  certificatul de deces (original si copie);
 3. c)  act de identitate al solicitantului (original si copie);
 4. d)  acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau ,după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original si copie);
 5. e) dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces;
 6. f)  copie cupon de pensie al persoanei decedate.

    În cazul în care persoana decedată avea calitatea de salariat, se depun următoarele acte:

 1. a) cerere pentru acordarea ajutorului de deces ;   
 2. b) certificat de deces (original si copie) ;
 3. c) act de identitate al solicitantului (original si copie);
 4. d) acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau ,după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original si copie);

     e)documente din care să rezulte că solicitantul a suportat cheltuielile de înmormântare ;

 1. f) adeverinţă de salariat şi extras REVISAL, după caz.

 În perioada 01 ianuarie 2023-31 mai 2023, au fost plătite de către Casa Judeţeană de Pensii Suceava, un număr de 2.933 de ajutoare de deces, suma totală fiind de 19.256.376 lei.

   Perioada    Total    ajutoare Suma achitată
01.01.2023-31.05.2023     2933 19.256.376