Aproape 350 de metri cubi de lemn, confiscați de Garda Forestieră Suceava de la doi gateriști din Brodina

În perioada 11.03.2024 – 15.03.2024, Garda Forestieră Suceava a fost efectuat un control de specialitate la doi operatori economici, cu puncte de lucru situate pe raza comunei Brodina, județul Suceava. 

Operatorii economici desfășoară activități de prelucrare primară a lemnului rotund, comercializare, precum și exploatare forestieră. În urma inventarierii materialelor lemnoase identificate în incintele punctelor de lucru și comparării stocurilor faptice cu cele scriptice declarate în SUMAL 2.0, s-a constatat un plus în gestiune care totalizează un volum de 347 mc materiale lemnoase, pentru care nu a fost dovedită proveniența legală. Față de cele constatate, pentru deținerea de materiale lemnoase fără documente legale de proveniență, echipa de control a dispus sancționarea contravențională a operatorilor economici în cauză cu amenzi ce totalizează 40000 lei și ca măsură complementară s-a procedat la confiscarea valorică a cantității de 347 mc materiale lemnoase, cu o valoare totală de 79217 lei. 

Garda Forestieră Suceava va continua verificările pentru stabilirea trasabilității materialului lemnos confiscat și atrage din nou atenţia că faptele ilegale din domeniul forestier sunt şi vor fi drastic pedepsite, în perioada următoare urmând a se intensifica acest tip de controale.