Avocat dr. Traian Popovici – un erou suceavean pe frontul apărării drepturilor omului

La data de 17 octombrie 2022 se vor împlini 130 de ani de la nașterea lui Traian Popovici, avocat, doctor în drept și primar al orașului Cernăuți, în perioada august-noiembrie 1941, rămas în conștiința posterității pentru că reușit să oprească deportările masive a victimelor persecuțiilor pe criterii etnice, în special peroane de etnie evreiască. Conform statisticilor publice, numărul acestora a fost de aproximativ de 20.000 de oameni. Cu titlu de comparație, Oskar Schindler, a devenit cunoscut prin aceea că a reușit să salveze de la Holocaust aproximativ 1200 de etnici evrei.

În anul 1969 statul Israel i-a decernat lui Traian Popovici titlul, medalia și diploma de ”Drept între popoare”, distincție acordată ne-evreilor care s-au comportat cu eroism, cu riscul vieții, familiei și avutului încercând să salveze evrei de Holocaust și, implicit, Cetățenia de Onoare a Israelului. Astfel Traian Popovici a devenit primul cetățean român care a fost decorat cu această înaltă distincție umanitară de anvergură internațională.

 Prin paginile cărții sale ”Spovedania”, scrisă imediat după terminarea celui de al doilea război mondial, Traian Popovici a imortalizat imagini și fapte care constituie mărturii cutremurătoare ale acelor evenimente, după cum urmează: 

”Dimineaţa zilei de 11 octombrie, zi rece, umedă, tristă ca şi vălul din sufletul atâtor nenorociţi, priveam de pe fereastra dormitorului la fulgii de zăpada timpurie şi nu-mi venea să cred ochilor. Pe străzile din faţa ferestrei, un pohod întreg de omenire în pribegire. Moşnegi ajutaţi de-copii, femei cu prunci în braţe, infirmi târându-şi trupurile schiloade, toţi cu boccele în mână, valizii cărând în cărucioare sau roabe sau în spinare, cufere legate în pripă, aşternut, boarfe, haine, se îndreptau în pelerinaj mult înspre valea de suferinţă a oraşului, înspre gheto. Mi-am dat seama că s-a pus în mişcare roata nenorocului lor. (…)
O singură oază în Cernăuţi unde cetăţeanul evreu poate să-şi plângă durerea, unde i se respecta dreptul la petiţiune, unde i se recunoaşte chinul foamei, dreptul la pâine şi la viaţă, unde i se plăteşte regulat pensia, unde i se dă posibilitatea de muzică, unde i se dau ajutoare minime, unde nu este brutalizat şi unde i se respectă suferinţa: este primăria municipiului. Ca şi în templele antice, porţile îi stau deschise fiecăruia, pentru a se refugia de prigoană, pentru a-şi odihni sufletul martirizat, pentru a bea nădejde şi încurajare. Primarul le-a plătit cu vârf şi îndesat toate aceste evadări din sălbăticia contemporană.
(…) Nu pentru mine reclam onoarea de a fi fost om. O reclam pentru întreg aparatul funcţionăresc al primăriei, care mi-a împărtăşit simţirile şi care, sub conducerea mea, nu s-a pretat la nici un act de josnicie şi s-a dovedit a avea suflet.
(…) În ce mă priveşte, dacă m-am învrednicit de această tărie de a nu ceda curentului, de a mă împotrivi lui, de a fi stăpân pe voinţa mea, de a înfrunta pe cei mari, de a fi cu un cuvânt om, nu e meritul meu.
E meritul tuturor generaţiilor de popi din care mă trag şi cari m-au învăţat ce e iubirea de oameni, e meritul tuturor profesorilor de la liceul din Suceava, cari m-au crescut în lumina frumoaselor virtuţi ale clasicisimului şi mi-au plămădit sufletul la căldura umanităţii, care neobosită cizelează pe om şi-l diferenţiază de brută.  Viitorimea mă va judeca, dacă am făcut rău sau bine, cu aceasta a mea spovadă.”

Acțiunile de profundă natură umanitară și socială ale lui Traian Popovici redate prin fragmentele expuse mai sus exprimă o eroică aplicare efectivă a fundamentelor de drept natural cu mult înainte ca dreptul pozitiv în materia protecției internaționale a drepturilor omului să fi fost edictat prin intermediul convențiilor internaționale larg cunoscute în prezent, precum Declarația Universală a Drepturilor Omului (1948), Convenția Europeană a Drepturilor Omului (1950), Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene (2000) și a constituțiilor statelor democratice.

Nu trebuie să uităm faptul că acțiunile și convingerile lui Traian Popovici în contextul opresiunii totalitare ca politică de stat reprezintă o importantă sursă reală de drept în materia apărării efective a drepturilor fundamentale ale omului și a drepturilor colective în condiții de profundă criză umanitară și, în consecință, cunoașterea și promovarea acestora constituie o datorie morală și academică pentru juriștii și istoricii români care trebuie să fie perpetuate în conștiința universală și în formarea noilor generații.

În acele vremuri de restriște, în care propaganda ideilor totalitariste fundamentate pe supremația rasială servea drept fundament ideologic pentru negarea adevărului axiomatic al dreptului natural, Traian Popovici a ales să nu execute ordinul unei legi vădit inumane, preferând mai degrabă atragerea oricărei forme de răspundere juridică, politică sau publică, decât să comită adevărate crime împotriva propriei conștiințe. Judecata istoriei a demonstrat că faptele care puteau deveni o crimă împotriva propriei conștiințe aveau să fie calificate în noua ordine juridică postbelică drept crime împotriva umanității. Așadar, noua paradigmă a drepturilor omului a fost fundamentată pe valori identice celor apărate prin propriile fapte de către Traian Popovici și de către cei pe care a reușit să îi inspire. 

Pentru celebrarea acestei personalități marcante cu origini în localitatea Udești, județul Suceava, apărător al drepturilor omului în timpul celui de al doilea război mondial, Facultățile de Drept și Științe Administrative și de Istorie-Geografie din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, împreună cu Uniunea Națională a Barourilor din România, Uniunea Avocaților din Republica Moldova, Baroul Suceava și Centrul Bucovinean de Artă pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Românești din Cernăuți, Ucraina, vor organiza la data de 20 octombrie 2022, ora 14:00, în sala de lectură a Bibliotecii Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceva, Corp E, o sesiune omagială de drepturile omului dedicată memoriei vieții și faptelor lui Traian Popovici, jurist român cu eminentă vocație umanitară universală.

Link conferință: https://meet.google.com/tcu-xnzz-xqv

  Lector univ. dr. Lucian-Sorin Stănescu

  Av. drd. Mircea Grozavu