COMUNICAT DE PRESĂ LANSARE PROIECT – ,,MONTARE PANOURI FOTOVOLTAICE ÎN CADRUL COMPANIEI CORNELIUS SRL”

Martie, 2024

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

 

 

SC CORNELIUS SRL, cod fiscal: RO759915, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J33/307/1991, Sat Maritei, comuna Darmanesti, nr. 604, judetul Suceava, România, reprezentată prin HOLEICIUC Corneliu derulează începând cu luna decembrie, 2023 proiectul intitulat ,,Montare panouri fotovoltaice în cadrul companiei CORNELIUS SRL” cod RUE 219, finantat prin: prin Programul Național de Redresare și Reziliență- PNRR, Pilonul I- Tranziție verde, Componenta C6. Energie, Măsura de investiții: Investiția I.1- Noi capacități de producție electrică din surse regenerabile.

 

Valoarea totală a Contractului de finanțare este de 1.987.293,38 lei cu TVA, din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum 1.489.656,13 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile este de 725.411,70 lei fara TVA.

 

Data de începere a proiectului este 31 decembrie 2023 iar data de finalizare a acestuia nu va fi mai târziu de 31 decembrie, 2024, conform Contractului de Finanțare. Cod proiect: 219.

 

Obiectivul general al proiectului constă în producţia de energie electrică din surse regenerabile de energie solară, fara instalații de stocare integrate, în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon.

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Creșterea capacității de producere a energiei din surse regenerabile solare destinate consumului propriu prin montarea unei centrale fotovoltaice având capacitatea de 0,39 MWp.
  2. Eficientizarea consumului de energie electrică și reducerea dependentei de furnizorul local de energie prin montarea a 872 de panouri monocristaline de 450 W.
  3. Reducerea impactului negativ asupra mediului, prin diminuarea gazelor cu efect de sera.

 

 

Date de contact beneficiar:

SC CORNELIUS SRL

Reprezentant legal: HOLEICIUC Corneliu

 Telefon: 0748.027.274

e-mail: [email protected]

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României