Luni se încheie sesiunea de admitere din toamnă de la USV

Sesiunea de înscrieri pentru admiterea la programele de studii universitare de licenţă şi masterat ale Universităţii „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) se încheie luni, 12 septembrie, pentru specializările unde nu există probe.

USV anunță că după numărul record pentru ultimul deceniu al studenţilor înmatriculaţi la programele de licenţă la finalul sesiunii din luna iulie, prezintă și pentru această sesiune de admitere o ofertă de studii foarte atractivă conținând un total de 619 de locuri fără taxă, dintre care 349 la studiile de licență, iar 270 la studiile de masterat.

Acestora li se adaugă locurile disponibile cu taxă, după cum urmează: 1092 la licență (forma de învățământ cu frecvență), 734 la masterat, 234 la conversie profesională și 239 la licență ID. Pentru etnicii români de pretutindeni, mai sunt disponibile în această sesiune de admitere 141 de locuri fără taxă la ciclul de studii de licență și 162 la cel de masterat. Reamintim faptul că, în această sesiune de admitere, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava oferă mai multe programe de conversie profesională finanțate de Ministerul Educației, în vederea formării cadrelor didactice din învățământul liceal de stat.

Pentru a deveni studenţi USV, candidații admişi trebuie să se înmatriculeze cel târziu până la data de 19 septembrie, altfel vor pierde locul ocupat în urma înscrierii.

Toți candidații care se înmatriculează și devin studenți ai USV vor primi un sprijin material sub forma unui laptop sau a unei tablete, însoţite de o cartelă SIM cu abonament de date cu o durată de valabilitate de minim 9 luni și cu minimum 50 GB pe lună. În plus, peste 30% dintre viitorii studenți pot primi anual burse, cu valori cuprinse intre 600 și 1100 lei. De aceste burse pot beneficia studenții care au depus la dosar diploma de bacalaureat în original, sau – pentru promoția din anul în curs, dacă liceul nu a eliberat diploma de bacalaureat – adeverința de absolvire în original, studenți care nu au mai urmat un alt program de studiu pe locuri bugetate.

Indiferent de poziția pe care o ocupă în clasament, candidatul care se înmatriculează are șansa obținerii unui loc bugetat, având în vedere că unii dintre colegii lui care sunt plasați pe un loc superior au fost admiși și la alte programe de studiu din USV sau la alte universități, fapt care generează modificări în ierarhie. De asemenea, la anumite programe de studiu, primii 3 studenți înmatriculați cu taxă vor primi, pentru primul an de studiu, burse în valoare egală cu taxa de școlarizare pe care ei ar trebui să o plătească.

„Evidențiem și faptul că studenții care ocupă, în urma înmatriculării, un loc cu taxă vor putea trece pe un loc bugetat (fără taxă) grație rezultatelor obținute pe parcursul școlarizării, chiar și în timpul primului an de studiu. Menționăm că lista studenților care ocupă un loc fără taxă se reface la începutul fiecărui an universitar, pe baza rezultatelor obținute în sesiunile de examene”, a transmis USV.

Toate informațiile referitoare la sesiunea de admitere septembrie 2022 sunt publicate pe pagina web https://admitere.usv.ro/