Prefectul Moldovan solicită primăriilor și instituțiilor publice din județ să aplice legea ce prevede eliminarea dosarului cu șină

Punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 9 din 4 ianuarie 2023 (intrată în vigoare la data de 4 iulie 2023) pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative constituie o prioritate pentru Instituția Prefectului.

Cu mult înainte de intrarea în vigoare a actului normativ, la nivelul compartimentului secretariat, informare și relații publice nu se mai solicitau copii xerox după documente sau acte de identitate, acestea fiind realizate cu titlu gratuit de către funcționarii instituției. Această procedură se aplică încă din anul 2022 și în cadrul activităților de audiențe, fiind facilitată astfel copierea înscrisurilor depuse de către petenți.

Informații și modele de formulare sau cereri aferente tuturor serviciilor publice furnizate de către Instituția Prefectului – județul Suceava, în format electronic, sunt publicate pe pagina de internet proprie sv.prefectura.mai.gov.ro

Copia în format electronic după cartea de identitate poate fi transmisă prin e-mail, fiind asigurate condițiile prevăzute de reglementările legale privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

Adresele de e-mail ce pot fi utilizate pentru transmiterea documentelor, conform Legii nr. 9/2023, sunt următoarele:

E-mail:

  • Instituția Prefectului – Județul Suceava: [email protected]
  • Serviciul public comunitar eliberarea și evidența pașapoartelor simple Suceava: [email protected]
  • Serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor Suceava:[email protected]

În ceea ce privește activitățile specifice derulate în cadrul Serviciului Public Comunitar de Pașapoarte, acestea sunt digitalizate în integralitate, toate documentele prezentate de către solicitanți fiind scanate odată cu depunerea cererilor în vederea eliberării pașapoartelor.

La Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, aflat la această dată în procedură de relocare parțială a spațiului, sunt implementate o serie de proceduri, urmând ca în perioada următoare să fie dispuse măsuri de digitalizare a serviciilor oferite.

Prefectul Alexandru Moldovan a solicitat atât unităților administrative din județ, cât și tuturor instituțiilor ce intră în componența Colegiului Prefectural ca, la 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii, să transmită o informare sintetică cu privire la stadiul implementării prevederilor Legii  nr. 9/2023 și eventualele disfuncționalități și greutăți întâmpinate.